List of upcoming EVENTS / CONGERSSES
14. klinicko-anatomické symposium - Hallux valgus et rigidus - ON-LINE SYMPOSIUM
Date : 4.2.2023
Venue : on-line kurz
Abstract : Cílem je seznámit úpčastníky s nejnovějšími trendy v léčbě hallux valgus a hallux rigidus.
Appendix : 14. klinicko_anatomicke sympozium_ON-LINE_I. informace_rekl.pdf
Organizers :
Anatomický ústav 1. LF UK a ÚVN Praha
Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
Předseda symposia : Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. - Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha, Anatomický ústav 1. LF UK v Praze
Fill registration

2011 © ortopedické centrum s.r.o.