Seznam připravovaných AKCÍ / KONGRESŮ
14. klinicko-anatomické symposium - Hallux valgus et rigidus - ON-LINE SYMPOSIUM
Termín konání : 4.2.2023
Místo konání : on-line kurz
Anotace : Cílem je seznámit úpčastníky s nejnovějšími trendy v léčbě hallux valgus a hallux rigidus.
Příloha : 14. klinicko_anatomicke sympozium_ON-LINE_I. informace_rekl.pdf
Pořadatelé :
Anatomický ústav 1. LF UK a ÚVN Praha
Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
Předseda symposia : Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. - Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha, Anatomický ústav 1. LF UK v Praze
Vyplnit přihlášku

2011 © ortopedické centrum s.r.o.