Seznam připravovaných AKCÍ / KONGRESŮ
14. klinicko-anatomické symposium - Hallux valgus et rigidus - ON-LINE SYMPOSIUM
Termín konání : 4.2.2023
Místo konání : on-line kurz
Anotace : Cílem je seznámit úpčastníky s nejnovějšími trendy v léčbě hallux valgus a hallux rigidus.
Příloha : 14. klinicko_anatomicke sympozium_ON-LINE_Finalni. informace.pdf
Pořadatelé :
Anatomický ústav 1. LF UK a ÚVN Praha
Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
Předseda symposia : Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. - Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha, Anatomický ústav 1. LF UK v Praze
Vyplnit přihlášku
2. praktický kurz sonografie pohybového aparátu - část 1: HORNÍ KONČETINA (2023)
Termín konání : 4.3.2023
Místo konání : Anatomický ústav 1. LF UK v Praze
Příloha : Prakticky kurz sonografie pohyboveho aparatu_I_2023_4_3.pdf
Pořadatelé :
Pořádá : ORTOPEDICKÉ CENTRUM, s.r.o.
Odborný garant : MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. - Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
Odborný garant : MUDr. Kamal Mezian, Ph.D. - Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Odborný garant : Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. - Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a Fakultní nemocnice Bulovka, Praha
Vyplnit přihlášku
2. praktický kurz sonografie pohybového aparátu - část 2: DOLNÍ KONČETINA (2023)
Termín konání : 5.3.2023
Místo konání : Anatomický ústav 1. LF UK v Praze
Příloha : Prakticky kurz sonografie pohyboveho aparatu_II_2023_5_3.pdf
Pořadatelé :
Pořádá : ORTOPEDICKÉ CENTRUM, s.r.o.
Odborný garant : MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. - Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
Odborný garant : MUDr. Kamal Mezian, Ph.D. - Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Odborný garant : Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. - Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a Fakultní nemocnice Bulovka, Praha
Vyplnit přihlášku
TOTÁLNÍ NÁHRADA KYČELNÍHO KLOUBU - ON-LINE SYMPOSIUM
Termín konání : 18.3.2023
Místo konání : on-line kurz
Anotace : Cílem je seznámit účastníky se základními principy totální náhrady kyčelního kloubu.
Příloha : 1 informace_ONLINE symposium_Totalni nahrada kycelniho kloubu.pdf
Pořadatelé :
Předseda symposia : Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. - Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha, Anatomický ústav 1. LF UK v Praze
Anatomický ústav 1. LF UK a ÚVN Praha
Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
Vyplnit přihlášku
XII. SPRING ORTHOPAEDIC SYMPOSIUM
Termín konání : 30.3.2023
Místo konání : Kaiserštejnský palác, Praha
Příloha : XII SPRING ORTHOPAEDIC_SYMPOSIUM_2023.pdf
Pořadatelé :
KLINIKA DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE 2. LF UK A FN V MOTOLE
Odborný garant symposia : prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. – přednosta kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole
Vyplnit přihlášku
XXV. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT
Termín konání : 17.5.2023 - 19.5.2023
Místo konání : Hotel International Brno
Příloha : 1. informace XXVI. Narodni kongres CSOT 2023.pdf
Pořadatelé :
Pořádá : ČSOT
Odborný garant : I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Prezident kongresu : Doc. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D. - Přednosta I. ortopedické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Vyplnit přihlášku
3. Ústecké ortopedické sympozium - aktuální trendy a postupy v ortopedii
Termín konání : 17.6.2023
Místo konání : Muzeum města Ústí nad Labem
Příloha : 1 Informace na 3 Ustecke ortopedicke sympozium_2023.pdf
Pořadatelé :
Pořádá : ORTOPEDICKÉ CENTRUM, s.r.o.
Odborný garant : MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA - Přednosta kliniky, Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Vyplnit přihlášku

2011 © ortopedické centrum s.r.o.