3. Ústecké ortopedické sympozium - aktuální trendy a postupy v ortopedii - ( 17.6.2023 )
Vstup do přihlášky :
Přidělený kód přihlášky :
Identifikační údaje :
Osobní údaje
ČLK ID :
ČLK ID naleznete v seznamu registrovaných lékařů.

ČLK ID naleznete v seznamu registrovaných lékařů. Upozorňujeme, že pokud lékař nevyplní své ČLK ID
nebudou mu moci být připsané kredity od ČLK. Pokud nejste lékař a nemáte ČLK ID,
vyplňte, prosím, parametr -1. Děkujeme.

Příjmení :
Křestní jméno :
Tituly : před : , po :
Rodné číslo :
formát xxxxxx/xxxx
nebo
Datum narození :
formát RRMMDD/0000
Člen společnosti :
IČO zaměstnavatele
Žádám o vystavení certifikátu pro :
Specializace :
Pracoviště (instituce)
Název pracovistě :
Oddělení :
Ulice, číslo :
Město :
PSČ :
Kontaktní adresa
Název pracoviště :
Oddělení :
Ulice, číslo :
Město :
PSČ :
Telefon :
Fax :
E-mail :
 Služby : 
Poplatky
Lékaři – registrační poplatek uhrazen do 30. 4. 2023 1100.00 Kč
Sestry – registrační poplatek uhrazen do 30. 4. 2023 600.00 Kč
Lékaři – registrační poplatek uhrazen od 1. 5. 2023 1300.00 Kč
Sestry – registrační poplatek uhrazen od 1. 5. 2023 700.00 Kč
Zaměstnanci Krajské zdravotní a. s. – přihlášeni do 10. 6. 2023 mají vstup na odborný program sympozia zdarma 0.00 Kč
Ubytování
Workshop
Stravování
Dopl�kový program
Společenský program dne 17. 6. 2023 od 17:00 – 22:00 – raut - poplatek uhrazen do 30. 4. 2023
1000.00 Kč   počet :  
Společenský program dne 17. 6. 2023 od 17:00 – 22:00 – raut - poplatek uhrazen od 1. 5. 2023
1200.00 Kč   počet :  
přidat aktivní účast
Poznámka účastníka

2012 © ortopedické centrum s.r.o.