19. PRACOVNÍ SCHŮZE SEKCE DĚTSKÉ ORTOPEDIE ČSOT - ( 9.9.2022 - 10.9.2022 )
Vstup do přihlášky :
Přidělený kód přihlášky :
Identifikační údaje :
Osobní údaje
ČLK ID :
ČLK ID naleznete v seznamu registrovaných lékařů.

ČLK ID naleznete v seznamu registrovaných lékařů. Upozorňujeme, že pokud lékař nevyplní své ČLK ID
nebudou mu moci být připsané kredity od ČLK. Pokud nejste lékař a nemáte ČLK ID,
vyplňte, prosím, parametr -1. Děkujeme.

Příjmení :
Křestní jméno :
Tituly : před : , po :
Rodné číslo :
formát xxxxxx/xxxx
nebo
Datum narození :
formát RRMMDD/0000
Člen společnosti :
IČO zaměstnavatele
Žádám o vystavení certifikátu pro :
Specializace :
Pracoviště (instituce)
Název pracovistě :
Oddělení :
Ulice, číslo :
Město :
PSČ :
Kontaktní adresa
Název pracoviště :
Oddělení :
Ulice, číslo :
Město :
PSČ :
Telefon :
Fax :
E-mail :
 Služby : 
Poplatky
Základní – lékaři - zaplaceno do 19. 8. 2022 1200.00 Kč
SZP, fyzioterapeuti - zaplaceno do 19. 8. 2022 600.00 Kč
Základní – lékaři - zaplaceno od 20. 8. 2022 a na místě 1500.00 Kč
SZP, fyzioterapeuti - zaplaceno od 20. 8. 2022 a na místě 700.00 Kč
Ubytování
Workshop
Stravování
Dopl�kový program
Restaurace ARIGONE dne 9. 9. 2022 od 18.00 do 22.00 hod. (v rámci společenského večera bude od 19.30 do 20.00 hod. přednáška) - zaplaceno do 19. 8. 2022
800.00 Kč   počet :  
Restaurace ARIGONE dne 9. 9. 2022 od 18.00 do 22.00 hod. (v rámci společenského večera bude od 19.30 do 20.00 hod. přednáška) - zaplaceno od 20. 8. 2022 a na místě
900.00 Kč   počet :  
přidat aktivní účast
Poznámka účastníka

2012 © ortopedické centrum s.r.o.