8. HARRACHOVSKÉ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM POŘÁDANÉ TENTOKRÁT V LÁZNÍCH BĚLOHRAD
Termín konání: 12.10.2012 - 13.10.2012
Místo konání: Hotel Tree of Life, Lázeňská 531, 507 81 Lázně Bělohrad
 
Pořadatelé: Ortopedické oddělení Panochovy nemocnice v Turnově se souhlasem výboru ČSOT
I. Ortopedická klinika UK - 1. LF a FN Motol a Rehabilitační klinika FN Hradec Králové
Prezident sympozia:  prim. MUDr. Dalibor Ďurďa - primář ortopedického oddělení, Panochova nemocnice Turnov
 
Počet účastníků: 137
Příloha 1: 8. ortopedické sympozium harrachov FINÁLNÍ INFORMACE.pdf
Zpět
strom