XXI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT
Termín konání: 17.5.2017 - 19.5.2017
Místo konání: TOP HOTEL, PRAHA
 
Pořadatelé: VÝBOR ČSOT
Prezident kongresu:  Prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. – přednosta I. ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol
Čestný prezident kongresu:  Prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc. - I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol
 
Počet účastníků: 587
Příloha 1: Finální informace XXI. NK 2017.pdf
Zpět
strom