XIX. TRADIČNÍ, KAŽDOROČNÍ, TEPLICKÉ, ORTOPEDICKÉ SYMPOSIUM
Termín konání: 15.12.2016 - 16.12.2016
Místo konání: Lázeňský dům Beethoven, Lázeňský sad 2, Teplice
 
Pořadatelé:
Předseda symposia:  Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA - přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Předseda symposia:  As. MUDr. Eduard Šťastný - Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
 
Počet účastníků: 147
Příloha 1: Finální informace XIX. Teplice 2016.pdf
Zpět
strom