7. ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM
Termín konání: 23.6.2016 - 24.6.2016
Místo konání: Hotel Koliba, Českolipská 2100, Litoměřice
 
Pořadatelé:
Prezidenti sympozia:  MUDr. Vladislav Procházka - Ortopedické oddělení, MěN v Litoměřicích
MUDr. Vladimír Beneš - Ortopedické oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Odborní garanti:  Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. - prezident ČSOT, přednosta Ortopedické kliniky 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha
Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. - přednosta Kliniky ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha
Prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. - přednosta I. Ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol Praha
Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA - přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
 
Počet účastníků: 117
Příloha 1: 7 ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM program.pdf
Zpět
strom