5. ČESKO-SASKÉ DNY - Luxační zlomeniny hlezna
Termín konání: 17.10.2015 - 17.10.2015
Místo konání: Anatomický ústav 1. LF UK v Praze, U nemocnice 3, Praha 2
 
Pořadatelé:
Předseda symposia:  Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. - Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha
Vědecký sekretář:  Doc. MUDr. Ondřej Naňka, PhD. - Anatomický ústav 1. LF UK Praha
 
Počet účastníků: 130
Příloha 1: 5. českosaské dny konečný program.pdf
Zpět
strom