6. ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM pořádané k 20. výročí založení Ortopedického oddělení MěN v Litoměřicích
Termín konání: 13.6.2014 - 13.6.2014
Místo konání: Hotel Koliba, Českolipská 2100, Litoměřice
 
Pořadatelé:
Prezident sympozia:  MUDr. Vladislav Procházka - Ortopedické oddělení, MěN v Litoměřicích
Odborný garant:  Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA – Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole
 
Počet účastníků: 63
Příloha 1: 6. ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM FI - konečná.pdf
Zpět
strom