XXXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí - copy
Termín konání: 7.4.2016 - 9.4.2016
Místo konání: Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem
 
Pořadatelé:
Viceprezident konference:  Doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.- předsedkyně výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP
Organizační sekretář:  MUDr. Pavel Gerych - Gynekologicko-porodnická klinika FZS UJEP a KZ, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
POŘADATEL:  Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP
Prezident konference:  Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. - přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FZS UJEP a KZ, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
 
Počet účastníků:
Příloha 1:
Zpět
strom