5. ČESKO-SASKÉ DNY - Luxační zlomeniny hlezna - copy
Termín konání: 17.10.2015 - 17.10.2015
Místo konání: Anatomický ústav 1. LF UK v Praze, U nemocnice 3, Praha 2
 
Pořadatelé:
Vědecký sekretář:  Doc. MUDr. Ondřej Naňka, PhD. - Anatomický ústav 1. LF UK Praha
Předseda symposia:  Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. - Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha
 
Počet účastníků:
Příloha 1:
Zpět
strom