6. ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM pořádané k 20. výročí založení Ortopedického oddělení MěN v Litoměřicích - copy
Termín konání: 13.6.2014 - 13.6.2014
Místo konání: Hotel Koliba, Českolipská 2100, Litoměřice
 
Pořadatelé:
Prezident sympozia:  MUDr. Vladislav Procházka - Ortopedické oddělení, MěN v Litoměřicích
Odborný garant:  Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA – Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole
 
Počet účastníků:
Příloha 1:
Zpět
strom