XVI. Vánoční ortopedické sympozium
Termín konání: 12.12.2013 - 13.12.2013
Místo konání: Lázně Teplice V Čechách a.s.
 
Pořadatelé:
přednosta Ortopedické kliniky UK 2. LF a FN Motol Praha:  prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
 
Počet účastníků: 177
Příloha 1: Finální informace - XVI. Vánoční ortopedické sympozium.pdf
Zpět
strom