SONOKONFERENCE 2023 - copy
Termín konání: 7.10.2023 - 8.10.2023
Místo konání: Anatomický ústav 1. LF UK v Praze
 
Pořadatelé:
Odborný garant:  MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA - Přednosta kliniky, Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Pořádá:  Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně, z.s. (ČSUM)
Záštita:  doc. MUDr. Ondřej Naňka Ph.D - Přednosta Anatomického ústavu 1. LF UK Praha
 
Počet účastníků:
Příloha 1:
Zpět
strom