14. klinicko-anatomické symposium - Hallux valgus et rigidus - ON-LINE SYMPOSIUM
Termín konání: 4.2.2023 - 4.2.2023
Místo konání: on-line kurz
 
Pořadatelé: Anatomický ústav 1. LF UK a ÚVN Praha
Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
Předseda symposia:  Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. - Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha, Anatomický ústav 1. LF UK v Praze
 
Počet účastníků: 219
Příloha 1: 14. klinicko_anatomicke sympozium_ON-LINE_Finalni. informace.pdf
Zpět
strom