7. praktický kurz sonografie pohybového aparátu - část 2: dolní končetina
Termín konání: 7.11.2021 - 7.11.2021
Místo konání: Anatomický ústav 1. LF UK v Praze
 
Pořadatelé:
Odborný garant:  MUDr. Kamal Mezian, Ph.D. - Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Pořádá:  ORTOPEDICKÉ CENTRUM, s.r.o.
Odborný garant:  MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. - Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
Odborný garant:  Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. - Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a Fakultní nemocnice Bulovka, Praha
 
Počet účastníků: 22
Příloha 1: 7. Prakticky kurz sonografie pohyboveho aparatu - cast 2 - 7. 11. 2021.pdf
Zpět
strom