Sarkomy kostí a měkkých tkání - Onkoortopedické on-line symposium
Termín konání: 10.6.2021 - 10.6.2021
Místo konání:
 
Pořadatelé:
Pořádají s pověřením výboru ČSOT ve spolupráci:  I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol
Ortopedická klinika 1. LF UK, IPVZ a Nemocnice Na Bulovce
I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
 
Počet účastníků: 126
Příloha 1: Finalni informace - Sarkomy kostí a měkkých tkání 2021.pdf
Zpět
strom