ON-LINE SYMPOSIUM - Nové trendy a postupy v ortopedii
Termín konání: 2.12.2020 - 2.12.2020
Místo konání:
 
Pořadatelé:
Prezident sympozia:  prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
KLINIKA DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE 2. LF UK A FN V MOTOLE
 
Počet účastníků: 283
Příloha 1: Nove trendy a postupy v ortopedii - on-line - program - final.pdf
Zpět
strom