12. HARRACHOVSKÉ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM
Termín konání: 14.1.2021 - 15.1.2021
Místo konání: Orea Resort Sklář, Harrachov
 
Pořadatelé:
Prezident sympozia:  Prim. MUDr. Dalibor Ďurďa - Ortopedické oddělení – Panochova nemocnice v Turnově
Odborný garant:  Prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. – I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha
 
Počet účastníků:
Příloha 1: Predbezny program kongresu Harrachov 2021_1 INFORMACE.pdf
Zpět
strom