42. SYMPOZIUM ORTOPEDICKÉ KLINIKY 1. LF UK a IPVZ a FAKULTNÍ NEMOCNICE BULOVKA, PRAHA
Termín konání: 4.11.2021 - 5.11.2021
Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague
 
Pořadatelé:
Prezident sympozia:  Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. – Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
 
Počet účastníků: 264
Příloha 1: Finalni informace - 42. SYMPOZIUM ORTOPEDICKÉ KLINIKY Bulovka 2021.pdf
Zpět
strom