XXII. TRADIČNÍ, KAŽDOROČNÍ, TEPLICKÉ, ORTOPEDICKÉ SYMPOSIUM
Termín konání: 12.12.2019 - 13.12.2019
Místo konání: Lázeňský dům Beethoven, Lázeňský sad 2, Teplice
 
Pořadatelé:
Předseda symposia:  Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA - přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Organizační sekretář:  as. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D. - Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
 
Počet účastníků: 83
Příloha 1: Finalni informace Teplice 2019.pdf
Zpět
strom