XXI. TRADIČNÍ, KAŽDOROČNÍ, TEPLICKÉ, ORTOPEDICKÉ SYMPOSIUM
Termín konání: 13.12.2018 - 14.12.2018
Místo konání: Lázeňský dům Beethoven, Lázeňský sad 2, Teplice
 
Pořadatelé:
Organizační sekretář:  as. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D. - Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Předseda symposia:  Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA - přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
 
Počet účastníků: 84
Příloha 1: Finální informace Teplice 2018.pdf
Zpět
strom