XX. TRADIČNÍ, KAŽDOROČNÍ, TEPLICKÉ, ORTOPEDICKÉ SYMPOSIUM
Termín konání: 14.12.2017 - 15.12.2017
Místo konání: Lázeňský dům Beethoven, Lázeňský sad 2, Teplice
 
Pořadatelé:
Předseda symposia:  Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA - přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Předseda symposia:  As. MUDr. Eduard Šťastný Ph.D. - Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
 
Počet účastníků: 100
Příloha 1: Finální informace Teplice 2017.pdf
Zpět
strom