XXV. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT
Termín konání: 18.5.2022 - 20.5.2022
Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9 - Vysočany
 
Pořadatelé:
Pořádá:  ČSOT
Odborný garant:  Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha
Odborný garant:  Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc
Příloha 1: Finalni informace XXV. Narodni kongres CSOT 2022.pdf
VYPLNIT PŘIHLÁŠKU
______________________________________________________________________________
4. praktický kurz sonografie pohybového aparátu - část 1: HORNÍ KONČETINA (2022)
Termín konání: 18.6.2022 - 18.6.2022
Místo konání: Anatomický ústav 1. LF UK v Praze
 
Pořadatelé:
Pořádá:  ORTOPEDICKÉ CENTRUM, s.r.o.
Odborný garant:  MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. - Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
Odborný garant:  MUDr. Kamal Mezian, Ph.D. - Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Odborný garant:  Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. - Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a Fakultní nemocnice Bulovka, Praha
Příloha 1: Prakticky kurz sonografie pohyboveho aparatu_I_2022_18_6.pdf
VYPLNIT PŘIHLÁŠKU
______________________________________________________________________________
4. praktický kurz sonografie pohybového aparátu - část 2: DOLNÍ KONČETINA (2022)
Termín konání: 19.6.2022 - 19.6.2022
Místo konání: Anatomický ústav 1. LF UK v Praze
 
Pořadatelé:
Pořádá:  ORTOPEDICKÉ CENTRUM, s.r.o.
Odborný garant:  MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. - Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
Odborný garant:  MUDr. Kamal Mezian, Ph.D. - Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Odborný garant:  Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. - Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a Fakultní nemocnice Bulovka, Praha
Příloha 1: Prakticky kurz sonografie pohyboveho aparatu_II_2022_19_6.pdf
VYPLNIT PŘIHLÁŠKU
______________________________________________________________________________
2. Ústecké ortopedické sympozium - aktuální trendy a postupy v ortopedii
Termín konání: 25.6.2022 - 25.6.2022
Místo konání: Muzeum města Ústí nad Labem
 
Pořadatelé:
Pořádá:  ORTOPEDICKÉ CENTRUM, s.r.o.
Odborný garant:  MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA - Přednosta kliniky, Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Příloha 1: 1. informace na 2. Ustecke ortopedicke sympozium_2022.pdf
VYPLNIT PŘIHLÁŠKU
______________________________________________________________________________
KMINE 2022 - VIII. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie
Termín konání: 22.9.2022 - 24.9.2022
Místo konání: Top Hotel Praha & Congress Centre, Praha 4 – Chodov, Blažimská 1781/4
 
Pořadatelé:
Pořádá:  Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
Pořádá:  Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Společnost nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP
Pořádá:  Klinika infekčních nemocí 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha
Prezident kongresu a předseda vědeckého výboru:  Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
Předseda organizačního výboru:  Prim. MUDr. Pavel Dlouhý
Organizátor kongresu:  ORTOPEDICKÉ CENTRUM, s.r.o.
Příloha 1: KMINE 2022_VIII kongres klinicke mikrobiologie_infekcnich nemoci a epidemiologie_1 INFO - final.pdf
VYPLNIT PŘIHLÁŠKU
______________________________________________________________________________
strom