3. Ústecké ortopedické sympozium - aktuální trendy a postupy v ortopedii
Termín konání: 17.6.2023 - 17.6.2023
Místo konání: Muzeum města Ústí nad Labem
 
Pořadatelé:
Pořádá:  ORTOPEDICKÉ CENTRUM, s.r.o.
Odborný garant:  MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA - Přednosta kliniky, Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Příloha 1: 1 Informace na 3 Ustecke ortopedicke sympozium_2023.pdf
VYPLNIT PŘIHLÁŠKU
______________________________________________________________________________
5. praktický kurz sonografie pohybového aparátu - část 1: HORNÍ KONČETINA (2023)
Termín konání: 19.8.2023 - 19.8.2023
Místo konání: Anatomický ústav 1. LF UK v Praze
 
Pořadatelé:
Pořádá:  ORTOPEDICKÉ CENTRUM, s.r.o.
Odborný garant:  MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. - Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
Odborný garant:  MUDr. Kamal Mezian, Ph.D. - Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Odborný garant:  Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. - Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a Fakultní nemocnice Bulovka, Praha
Příloha 1: Prakticky kurz sonografie pohyboveho aparatu_I_2023_19_8.pdf
VYPLNIT PŘIHLÁŠKU
______________________________________________________________________________
5. praktický kurz sonografie pohybového aparátu - část 2: DOLNÍ KONČETINA (2023)
Termín konání: 20.8.2023 - 20.8.2023
Místo konání: Anatomický ústav 1. LF UK v Praze
 
Pořadatelé:
Pořádá:  ORTOPEDICKÉ CENTRUM, s.r.o.
Odborný garant:  MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. - Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
Odborný garant:  MUDr. Kamal Mezian, Ph.D. - Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Odborný garant:  Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. - Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a Fakultní nemocnice Bulovka, Praha
Příloha 1: Prakticky kurz sonografie pohyboveho aparatu_II_2023_20_8.pdf
VYPLNIT PŘIHLÁŠKU
______________________________________________________________________________
XXI. KONGRES ČESKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI
Termín konání: 17.9.2023 - 19.9.2023
Místo konání: Hotel International Brno, Husova 16, 602 00 Brno
 
Pořadatelé:
Pořádá:  Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP
Pořádá:  Ortopedická klinika LF MU a FN Brno
Pořádá:  Spondylochirurgické centrum FN Brno
Prezident kongresu:  prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. - Ortopedická klinika LF MU a FN Brno
Příloha 1: XXI KONGRES CESKE SPONDYLOCHIRURGICKE SPOLECNOSTI_1 info.pdf
VYPLNIT PŘIHLÁŠKU
______________________________________________________________________________
SONOKONFERENCE 2023
Termín konání: 7.10.2023 - 8.10.2023
Místo konání: Anatomický ústav 1. LF UK v Praze
 
Pořadatelé:
Pořádá:  Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně, z.s. (ČSUM)
Záštita:  doc. MUDr. Ondřej Naňka Ph.D - Přednosta Anatomického ústavu 1. LF UK Praha
Odborný garant:  MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA - Přednosta kliniky, Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Příloha 1: 1 Informace_Sonokonference_2023.pdf
VYPLNIT PŘIHLÁŠKU
______________________________________________________________________________
strom