TOTÁLNÍ NÁHRADA KYČELNÍHO KLOUBU - ON-LINE SYMPOSIUM
Termín konání: 18.3.2023 - 18.3.2023
Místo konání: on-line kurz
 
Pořadatelé:
Předseda symposia:  Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. - Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha, Anatomický ústav 1. LF UK v Praze
Anatomický ústav 1. LF UK a ÚVN Praha
Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
Příloha 1: FINALNI INFORMACE_ONLINE symposium_Totalni nahrada kycelniho kloubu.pdf
VYPLNIT PŘIHLÁŠKU
______________________________________________________________________________
XII. SPRING ORTHOPAEDIC SYMPOSIUM
Termín konání: 30.3.2023 - 30.3.2023
Místo konání: Kaiserštejnský palác, Praha
 
Pořadatelé: KLINIKA DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE 2. LF UK A FN V MOTOLE
Odborný garant symposia:  prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. – přednosta kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole
Příloha 1: Finalni informace - XII. Jarni ortopedicke symposium 2023.pdf
VYPLNIT PŘIHLÁŠKU
______________________________________________________________________________
3. praktický kurz sonografie pohybového aparátu - část 1: HORNÍ KONČETINA (2023)
Termín konání: 1.4.2023 - 1.4.2023
Místo konání: Anatomický ústav 1. LF UK v Praze
 
Pořadatelé:
Pořádá:  ORTOPEDICKÉ CENTRUM, s.r.o.
Odborný garant:  MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. - Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
Odborný garant:  MUDr. Kamal Mezian, Ph.D. - Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Odborný garant:  Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. - Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a Fakultní nemocnice Bulovka, Praha
Příloha 1: Prakticky kurz sonografie pohyboveho aparatu_I_2023_1_4.pdf
VYPLNIT PŘIHLÁŠKU
______________________________________________________________________________
3. praktický kurz sonografie pohybového aparátu - část 2: DOLNÍ KONČETINA (2023)
Termín konání: 2.4.2023 - 2.4.2023
Místo konání: Anatomický ústav 1. LF UK v Praze
 
Pořadatelé:
Pořádá:  ORTOPEDICKÉ CENTRUM, s.r.o.
Odborný garant:  MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. - Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
Odborný garant:  MUDr. Kamal Mezian, Ph.D. - Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Odborný garant:  Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. - Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a Fakultní nemocnice Bulovka, Praha
Příloha 1: Prakticky kurz sonografie pohyboveho aparatu_II_2023_2_4.pdf
VYPLNIT PŘIHLÁŠKU
______________________________________________________________________________
FARMAKOTERAPIE ARTRÓZY (CZ účastníci)
Termín konání: 13.4.2023 - 13.4.2023
Místo konání: on-line kurz
 
Pořadatelé: Edukafarm, s.r.o.
ORTOPEDICKÉ CENTRUM, s.r.o.
pod záštitou:  prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
Odborný garant:  MUDr. Hana Jarošová, Ph.D.
Příloha 1: Pozvanka - Kulaty stul online - FARMAKOTERAPIE ARTROZY 13.4.2023 - CZ.pdf
VYPLNIT PŘIHLÁŠKU
______________________________________________________________________________
FARMAKOTERAPIA ARTRÓZY - (SK účastníci)
Termín konání: 13.4.2023 - 13.4.2023
Místo konání: on-line kurz
 
Pořadatelé: Edukafarm, s.r.o.
ORTOPEDICKÉ CENTRUM, s.r.o.
pod záštitou:  prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
Odborný garant:  MUDr.Marián Hlaváč, PhD.
Příloha 1: Pozvanka - Kulaty stul online - FARMAKOTERAPIA ARTROZY 13.4.2023 - SK.pdf
VYPLNIT PŘIHLÁŠKU
______________________________________________________________________________
XXVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT
Termín konání: 17.5.2023 - 19.5.2023
Místo konání: Hotel International Brno
 
Pořadatelé:
Pořádá:  ČSOT
Odborný garant:  I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Prezident kongresu:  Doc. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D. - Přednosta I. ortopedické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Příloha 1: 1. informace XXVI. Narodni kongres CSOT 2023 - CZ.pdf
VYPLNIT PŘIHLÁŠKU
______________________________________________________________________________
3. Ústecké ortopedické sympozium - aktuální trendy a postupy v ortopedii
Termín konání: 17.6.2023 - 17.6.2023
Místo konání: Muzeum města Ústí nad Labem
 
Pořadatelé:
Pořádá:  ORTOPEDICKÉ CENTRUM, s.r.o.
Odborný garant:  MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA - Přednosta kliniky, Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Příloha 1: 1 Informace na 3 Ustecke ortopedicke sympozium_2023.pdf
VYPLNIT PŘIHLÁŠKU
______________________________________________________________________________
SONOKONFERENCE 2023
Termín konání: 7.10.2023 - 8.10.2023
Místo konání: Anatomický ústav 1. LF UK v Praze
 
Pořadatelé:
Pořádá:  Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně, z.s. (ČSUM)
Záštita:  doc. MUDr. Ondřej Naňka Ph.D - Přednosta Anatomického ústavu 1. LF UK Praha
Odborný garant:  MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA - Přednosta kliniky, Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Příloha 1: 1 Informace_Sonokonference_2023.pdf
VYPLNIT PŘIHLÁŠKU
______________________________________________________________________________
strom